Ons
MVO Beleid
Ons
MVO Beleid

Strategisch speerpunt

We hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar dit onvoldoende uitgedragen. Als marktleider in Nederland zien wij het als onze plicht om ook MVO als prioriteit onder de aandacht te brengen.

MVO wordt een speerpunt! We brengen meer structuur en snelheid aan en willen ook op het gebied van MVO de koploper in de keukenbranche zijn. We bestaan al 120 jaar en beseffen dat we alleen kunnen voortbestaan als we ons ook op dit gebied blijven onderscheiden.

Ron van den Berg, Directeur Bruynzeel Keukens

‘Er zijn nog stappen die we kunnen maken om ons te verbeteren. Wij doen hier de komende jaren ons uiterste best voor.’

Langs de meetlat

In 2016 hebben we onszelf langs de MVO-meetlat gelegd. Op basis van internationale MVO-normen, ISO 26000 en het Global Reporting Initiative hebben we een MVO-nulmeting uitgevoerd. Hierdoor weten we exact wat we al doen op de verschillende MVO deelaspecten en welke concrete stappen we kunnen zetten in de toekomst.

Beleidsmatige aanpak

Uit de nulmeting bleek dat we al veel aandacht besteden aan MVO, maar het vaak onvoldoende benoemen. Een beleidsmatige aanpak, een duidelijk doel en goede communicatie ontbraken. Onze MVO werkgroep gaat hiermee aan de slag.

MVO werkgroep

Bruynzeel Keukens is onderdeel van DKG. Toine van Rooij is als COO van DKG Holding voorzitter van de MVO werkgroep. Verschillende disciplines werken samen om MVO te verankeren in de organisatie.

v.l.n.r. Toine van Rooij, COO | Bas van Hoof, Manager Fabricage |  Jasmijn van Ham, Manager Branding & Marketing | Caesar Kuipers, HR Manager | Jos Wennekes, Manager Inkoop | Sjoerd Gombert, Coördinator Kwaliteit & Milieu | René van der Vliet, Commercieel Manager B2B | Arthur Embregts, Manager Product Management | Jeffrey Carol, Manager Customer Service

MVO-deelprojecten

waaraan wij nu werken om MVO koploper op het gebied van MVO in de keukenbranche te zijn.

People, Planet en Profit

De projecten beslaan het hele MVO spectrum.

Belangrijkste aandachtspunten

In dit verslag vertellen wij over de al genomen stappen én de plannen voor de toekomst. We zijn er trots op dat we onze keukens CO2-neutraal produceren en grote stappen hebben gezet in het verlagen van onze CO2-footprint.

Er is nog een aantal zaken waar we verder aan ‘moeten’ en ‘willen’ werken om koploper te zijn:

-Duurzamere alternatieven vinden voor andere veel gebruikte materialen (minder milieubelasting, gerecycled, biobased of circulair)

-Duurzame alternatieven voor de consument zichtbaarder en aantrekkelijker maken.

-Ons grondstoffen gebruik analyseren voor verdere reductiemaatregelen.

-In ons inkoopbeleid de lat hoger leggen op MVO-aspecten zoals arbeidsomstandigheden, milieu, CO2, grondstoffengebruik en de impact op de gemeenschap.

Verantwoording

Informatie over het sociaal jaarverslag

Commitment GRI

Dit MVO verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door Bruynzeel Keukens zelf en niet door externen geverifieerd.

Verslag frequentie

Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie op deze website bijgewerkt.

Reikwijdte van het verslag

Dit verslag betreft -tenzij anders vermeld- de activiteiten van Bruynzeel Keukens in Nederland in het jaar 2016. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

Contact

Neem voor vragen over dit verslag contact op met de voorzitter van de MVO werkgroep Toine van Rooij.