Onze
mensen
Duurzaamheid
volgens
Bruynzeel
Keukens

Jaarverslag 2016

Ontwikkelingen

De markt voor keukens trekt weer aan en dus hebben we in onze fabriek weer meer mensen werk kunnen bieden. Omdat de groei nog onzeker is, houden we een flexibele schil aan van 10%. Deze mensen werken via het uitzendbureau, maar krijgen van ons wel een 2-jarige Vapro opleiding, zo blijven zij duurzaam inzetbaar in de branche. In 2016 hebben we acht winkels in België gesloten. We hebben daarbij afscheid genomen van 30 medewerkers.

Vitaliteit en Gezondheid

Door Job Rotation toe te passen en zwaar werk zo veel mogelijk te beperken, maken we het werk voor onze medewerkers minder belastend. Met gezonde voeding in de kantine, elke dag een gratis stuk fruit, een sportvergoeding en een fietsenplan proberen we de vitaliteit en gezondheid van onze mensen te ondersteunen. Desondanks blijkt uit de werkvermogensmonitor dat een aantal van onze medewerkers een te hoge BMI heeft. We onderzoeken daarom de inzet van een effectief beweegprogramma. Ons ziekteverzuim lag in 2016 op 3,73%.

Onze medewerkers

627 medewerkers per 31-12-2016

%

Beloningsbeleid

Wij betalen onze medewerkers 5% meer loon dan de CAO voorschrijft.

v.a.

Vast startsalaris

17-jarigen krijgen bij ons geen jeugdloon, maar een vast startsalaris als ze vakvolwassen zijn.
(vanaf € 1.611 in schaal 1)

Ersin Sahinkaya

‘Vorig jaar heb ik de Modulaire Opleiding Keukenkennis gevolg. Na zes weken keek ik er naar uit om deze kennis in de praktijk te brengen!’

Groei

Elk jaar bespreken we met elke medewerker zijn of haar ontwikkeling. Vanuit deze gesprekken wordt het opleidingsbudget vastgesteld. Ons performancemanagement systeem heet GROEI, elke medewerker mag én moet zichzelf ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een belangrijk onderwerp in deze gesprekken. In 2017 ontwikkelen we een speciaal e-learning platform (Bruynzeel Campus). Zo maken we opleidingen voor al onze medewerkers nog toegankelijker.

Diversiteit

Doelstelling banenafspraak

  Beleid

  Ons diversiteitsbeleid is nog in ontwikkeling.

  We betrekken jonge mensen bij onze organisatie door jaarlijks 40 stageplaatsen te bieden. En zorgen voor werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt het groenonderhoud en het vullen van zakken met keukenonderdelen gedaan door de Sociale Werkvoorziening.

  Veiligheidscultuur

  Veiligheid is erg belangrijk in onze fabriek. Een externe veiligheidskundige voert jaarlijks een RI&E uit. Onze eigen veiligheidskundige volgt de aandachtspunten hieruit op. We willen de veiligheidscultuur in 2017 bedrijfsbreed naar een hoger niveau tillen. Daarom volgen alle medewerkers, ook uitzendkrachten, een jaarlijkse veiligheidstraining (e-learning) en worden zij VCA gecertificeerd.

  BHV'ers

  Formele Arbo-commissie

  Onze Arbo-commissie houdt zich bezig met arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn in de onderneming.