Duurzaamheid
volgens
Bruynzeel Keukens

Jaarverslag 2020

Duurzaamheid
volgens
Bruynzeel Keukens

Jaarverslag 2019

Duurzaamheid volgens
Bruynzeel Keukens

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een strategisch speerpunt voor Bruynzeel Keukens. Wij willen verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze activiteiten op mens en milieu en daarbij bewuste keuzes maken om een goede balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Ons MVO Beleid

Een bedrijfsbrede MVO werkgroep heeft ons MVO beleid en de aandachtspunten voor de toekomst gedefinieerd.

CO2-neutrale keukenproductie

Onze keukens worden CO2-neutraal gemaakt in onze fabriek in Bergen op Zoom. Een deel van de elektriciteit wekken we zelf op met zonnepanelen en we verwarmen de fabriek met ons houtafval. Sinds dit jaar kopen we groene stroom in. De CO2-uitstoot die overblijft, compenseren we in samenwerking met Trees for All en de Climate Neutral Group. Dankzij deze compensatie mogen wij ons als eerste én enige keukenfabrikant in Europa CO2-neutraal noemen.

CO2-uitstoot van onze keukenkasten

 • 2015: 12,10 kilogram CO2
 • 2016: 11,92 kilogram CO2
 • 2017: 5,67 kilogram CO2
 • 2018: 3,12 kilogram CO2
 • 2019: 12,41 kilogram CO2
 • 2020: 1,93 kilogram CO2
 • 2021: 2,21 kilogram CO2

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, leggen de basis voor een betere en duurzamere wereld voor iedereen. Deze 17 doelen moeten in 2030 een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering

Elk van deze 17 doelen draagt bij aan het overkoepelende doel. Binnen de DKG groep kijken we per doel hoe onze bedrijfsvoering hier een bijdrage aan levert of een bijdrage aan kan gaan leveren. 

Kort samengevat is ons aandeel voor het realiseren van de volgende doelen het grootst:

 • SDG 08: Eerlijk werk en economische groei;
 • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen;
 • SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen;
 • SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden;
 • SDG 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe;
 • SDG 17: Partnerships.

Graag lichten we toe hoe we aan deze zes doelstellingen werken, welke doelstellingen nog meer op de agenda staan en wat de wereldwijde Sustainable Development Goals zijn.

Bekijk hier de exacte invulling van de Sustainable Development Goals

 

Lees meer over de productie van onze keukens

Onze ATLAS keuken

Sinds 2019 sluit Milieukeur meubelen beter aan bij het EU Ecolabel meubelen. EU Ecolabel is het bovenwettelijke, vrijwillige milieukeurmerk van de Europese Unie voor non-food producten.

De aansluiting van Milieukeur bij EU Ecolabel betekent een grondige herziening van de eisen, zowel algemeen als per materiaal, o.a. voor:

 • de duurzame herkomst van grondstoffen;
 • de inzet van secundaire grondstoffen;
 • de beperking van kritische stoffen, zoals zware metalen;
 • duurzaam productontwerp;
 • repareerbaarheid en demontage van het eindproduct.

 

Solid10 Green werkblad:

FSC® gecertificeerd
CO2-neutraal geproduceerd

57% minder CO2-uitstoot dan multiplex

Biologisch afbreekbaar

Duurzame laserafwerking

frontpanelen

Formaldehyde-uitstoot

plaatmateriaal is nihil

Vervoer

volgens doelstellingen Green Freight Europe

Verpakkingen

worden gescheiden en zijn recyclebaar

Duurzaamheid in de keuken

 • Gemakkelijk afval scheiden door de uittrekkast met afvalbakken;
 • Een inductiekookplaat levert een hoger rendement (80-90%) dan koken op gas (50-60%);
 • Een zuinige 3-in-1 kokendwaterkraan bespaart water en energie;
 • De aluminium bodem van de gootsteenkast en inbouwkoelkast verlengt de levensduur van de kast;
 • Gebruik LED-verlichting in de keukens.
 • De zuinigste apparaten dragen een energielabel A, volgens het vanaf 1 maart 2021 geldende nieuwe energielabel

Gecertificeerd
hout

Gecertificeerd
hout

Hout uit verantwoord beheerde bossen

Keukens bestaan voor een groot deel uit hout en houtgerelateerde producten. Wij kunnen op verzoek FSC-producten verstrekken, vraag hiervoor naar onze FSC-gecertificeerde producten. Op deze manier weten wij zeker dat we hout uit verantwoord beheerde bossen verwerken. FSC® hout wordt ecologisch geproduceerd volgens de regels van het Forest Stewardship Council®.

Bruynzeel Keukens als werkgever

Bruynzeel Keukens is een oer-hollands bedrijf en diepgeworteld in de Nederlandse samenleving. Wij zijn trots op onze medewerkers en zetten ons dagelijks in voor een goed werkklimaat.

Ons personeelsbeleid

 • Salaris boven CAO-niveau;
 • Aandacht voor gezonde voeding en vitaliteit;
 • Beperking fysieke belasting door Job Rotation;
 • GROEI: aandacht voor iedere medewerker in prestatie en loopbaanontwikkeling;
 • Inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Training met behulp van de DKG Campus.

Goede doelen

Bruynzeel Keukens sponsort vaak lokale en kleinere maatschappelijke initiatieven zonder hiervoor vermelding of exposure terug te vragen. Dit zijn vaak kleinere maatschappelijke initiatieven, waarbij medewerkers zijn betrokken.

Met het behalen van niveau 4 op de MVO Prestatieladder hebben we het jaar 2018 mooi afgesloten. Een unieke prestatie, want hiermee zijn we de eerste én enige in onze branche. Ook dit jaar werken we graag weer samen aan een mooie, schone toekomst. Voor onszelf, maar natuurlijk ook voor onze omgeving. We starten het jaar daarom met een duurzame attentie: de Nairobi Bottle.  De herbruikbare waterfles is een initiatief van Join The Pipe. Met onze bestelling steunen we Join The Pipemet het organiseren van schoondrinkwater-projecten in ontwikkelingslanden.

 

Sponsor
Ronald McDonald
Kinderfonds

Al jaren zijn wij de vaste keukensponsor van het Ronald McDonald Kinderfonds. Met keukens die werken maken we het dagelijks leven in en om de keuken makkelijker voor mensen die vanwege ziekte van hun kind tijdelijk niet thuis kunnen zijn. Wij helpen bij de inrichting van de huizen en huiskamers in ziekenhuizen met nieuwe keukens en het onderhoud hiervan.

Bruynzeel keukens sponsort
Team Casa van TU Eindhoven

Het is de missie van Team Casa om de energietransitie van duurzaam wonen te versnellen. Dit doen ze door intergratie en innovatie naar de bouwwereld te brengen.

Daarmee zetten zij een nieuwe, hogere standaard neer voor alle woningen op het gebied van duurzaamheid, comfort en prijs, die behaald kan worden met technologieën die vandaag beschikbaar zijn. Lees hier meer over Team Casa

Geworteld in de samenleving

Actief lidmaatschap branchevereniging InRetail

Deelname in Vakraad Branchevereniging Meubelindustrie

Actieve rol in bedrijfsbelangenvereniging
Lage Meren-Meilust

Jaarlijks 40 BBL-
en BOL-traject

stageplaatsen

Vullen zakken met keukenonderdelen door

sociale

Werkvoorziening

Groenonderhoud door

sociale

Werkvoorziening

Social Return:

30 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Consumentenveiligheid

Een keuken die werkt, moet ook een veilige keuken zijn. Daarom gebruiken wij in onze kasten altijd veiligheidsglas. Op het beslag van (vouw)klepkasten zit beveiliging. Wij zorgen voor een veilige montage van kasten zodat bijvoorbeeld planken en keukeneilanden niet kunnen kantelen. Onze monteurs zijn VCA- gecertificeerd en weten hoe ze veilig moeten werken bij het plaatsen van een keuken. Daarbij voldoen al onze inbouwkeuken-programma’s aan de normen NEN-EN 14749 (veiligheidseisen) en NEN-EN 1116 (coördinatiematen).

Tevreden klanten

Onze droom is dat al onze klanten ambassadeur zijn van Bruynzeel Keukens.

Bruynzeel Keukens b.v. Hoofdkantoor: Drebbelstraat 7 4622 RC Bergen op Zoom 0164 - 285000 www.bruynzeelkeukens.nl contact@bruynzeelkeukens.nl