Ons
MVO Beleid
Ons
MVO Beleid

Strategisch speerpunt

We hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar dit onvoldoende uitgedragen. Als marktleider in Nederland zien wij het als onze plicht om ook MVO als prioriteit onder de aandacht te brengen.

MVO is een speerpunt! We brengen meer structuur en snelheid aan en willen ook op het gebied van MVO de koploper in de keukenbranche zijn. We bestaan al 120 jaar en beseffen dat we alleen kunnen voortbestaan als we ons ook op dit gebied blijven onderscheiden.

Ron van den Berg, Directeur Bruynzeel Keukens

‘Er zijn nog stappen die we kunnen maken om ons te verbeteren. Wij doen hier de komende jaren ons uiterste best voor.’

Langs de meetlat

in 2017 zijn grote stappen gezet. Dit heeft onder andere geresulteerd in een klimaatneutrale keuken productie en het behalen van het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3. Daarnaast zijn we in 2018 gecertificeerd op de MVO-Prestatieladder niveau 4. 

Beleidsmatige aanpak

Uit de nulmeting bleek dat we al veel aandacht besteden aan MVO, maar het vaak onvoldoende benoemen. Een beleidsmatige aanpak, een duidelijk doel en goede communicatie ontbraken. Onze MVO werkgroep gaat hiermee aan de slag.

MVO werkgroep

Bruynzeel Keukens is onderdeel van DKG. Toine van Rooij is als COO van DKG Holding voorzitter van de MVO werkgroep. Verschillende disciplines werken samen om MVO te verankeren in de organisatie.

v.l.n.r. Toine van Rooij, COO | Bas van Hoof, Manager Fabricage |  Jasmijn van Ham, Manager Branding & Marketing | Caesar Kuipers, HR Manager | Jos Wennekes, Manager Inkoop | Sjoerd Gombert, Coördinator Kwaliteit & Milieu | René van der Vliet, Commercieel Manager B2B | Arthur Embregts, Manager Product Management | Jeffrey Carol, Manager Customer Service

MVO-deelprojecten

Waar wij nu werken om MVO koploper op het gebied van MVO in de keukenbranche te zijn. 30 projecten zijn ondertussen afgerond.

People, Planet en Profit

De projecten beslaan het hele MVO spectrum.

Belangrijkste aandachtspunten

In dit verslag vertellen wij over de al genomen stappen én de plannen voor de toekomst. We zijn er trots op dat we onze keukens CO2-neutraal produceren en grote stappen hebben gezet in het verlagen van onze CO2-footprint.

Er is nog een aantal zaken waar we verder aan ‘moeten’ en ‘willen’ werken om koploper te zijn:

– Duurzamere alternatieven vinden voor andere veel gebruikte materialen (minder milieubelasting, gerecycled, biobased of circulair).

 

– Duurzame alternatieven voor de consument zichtbaarder en aantrekkelijker maken.

– Ons grondstoffengebruik analyseren voor verdere reductiemaatregelen.

– In ons inkoopbeleid de lat hoger leggen op MVO-aspecten zoals arbeidsomstandigheden, milieu, CO2, grondstoffengebruik en de impact op de gemeenschap.

– We hebben de milieu-impact van de circulaire keuken in kaart gebracht door een ketenanalyse op te stellen. 

– Opschalen in ketensamenwerking.

 

 

 

Ondertekening Grondstoffenakkoord

Ondertekening TruStone

Het Grondstoffenakkoord is een Rijksbreed initiatief met als doel om in 2050 volledig circulair te zijn.

Als marktleider willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, oftewel circulair bouwen. We willen graag bij de ‘early adopters’ horen en inzetten op een langdurige samenwerking met alle betrokken partijen. Met die reden hebben we het grondstoffen akkoord van de overheid ondertekend.

Transitieagenda ‘Bouw’ past het best bij ons, veel van onze stakeholders zijn actief in deze ‘wereld’ en gezamenlijk met hen willen wij de keten gaan verduurzamen.

Bruynzeel Keukens heeft zich als eerste grote retailketen aangesloten bij het TruStone Initiatief. In dit initiatief werken de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector en overheid samen met NGO’s en vakbonden om een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen te realiseren. Dit moet bijdragen aan verbetering van milieu- en arbeidsomstandigheden in de hele keten.
Retailers in de keukenbranche verhandelen een groot volume aan natuursteen en zijn daarom een zeer belangrijke samenwerkingspartner in het verduurzamen van de keten. Samen met importeurs en bewerkers van natuursteen kunnen zij een positief verschil maken bij zowel de productie als handel in natuursteen.

De betrokken deelnemers maken niet alleen de keten transparanter, maar werken ook samen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, onveilige werkomstandigheden aan te pakken.

Van fossiel naar volledig elektrisch in 2020

Bruynzeel Keukens heeft een ambitieus autobeleid. Inmiddels is meer dan 50% (meer dan 70 auto’s) van het wagenpark van Keller Keukens elektrisch. Sinds de invoering van het beleid in 2018 is de uitstoot van het leasewagenpark al meer dan 30% verminderd!

Het doel is om in de toekomst een volledig elektrisch wagenpark te realiseren. Om dit te kunnen faciliteren zijn er op de productielocatie in Bergen op Zoom in 2018 laadpalen geplaatst. Medewerkers die een elektrische auto (gaan) rijden krijgen ook de mogelijkheid om een laadpaal thuis te plaatsen.

 

Verantwoording

Informatie over het sociaal jaarverslag

Commitment GRI

Dit MVO verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door Bruynzeel Keukens zelf en niet door externen geverifieerd.

Verslag frequentie

Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie op deze website bijgewerkt.

Reikwijdte van het verslag

Dit verslag betreft -tenzij anders vermeld- de activiteiten van Bruynzeel Keukens in Nederland in het jaar 2018. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

Contact

Neem voor vragen over dit verslag contact op met de voorzitter van de MVO werkgroep Toine van Rooij.

Bruynzeel Keukens b.v. Hoofdkantoor: Drebbelstraat 7 4622 RC Bergen op Zoom 0164 - 285000 www.bruynzeelkeukens.nl contact@bruynzeelkeukens.nl