Sustainable
Development Goals
Ons
MVO Beleid

De 6 Sustainable Development Goals waar DKG Groep zich het meest op richt

 

SDG 08: Eerlijk werk en economische groei

Mensen maken de organisatie. Daar zijn we binnen DKG van overtuigd. We vinden het daarom belangrijk dat onze medewerkers zich zowel fysiek als mentaal gezond voelen. Binnen onze organisatie hebben we vertrouwenspersonen en een gedragscode voor werknemers om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. We motiveren een gezonde levensstijl en hebben daarom werkfruit beschikbaar voor onze medewerkers. Ook heeft iedereen de mogelijkheid om zich via DKG Campus te ontwikkelen.      

Lees meer

In deze online tool hebben medewerkers een ruime keuze uit een divers aanbod online trainingen. Verder creëren we binnen ons bedrijf werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook wel social return genoemd.

Niet alleen binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie vinden we een eerlijke werkomgeving en economische groei belangrijk. Zo hebben we voor onze leveranciers een compliance code, om ervoor te zorgen dat wet- en regelgeving goed wordt nageleefd.

DKG sluit zich aan bij het TruStone initiatief. Hierin werken de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector en overheid samen met NGO’s en vakbonden om een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen te realiseren. Op deze wijze dragen we bij aan een verbetering van milieu- en arbeidsomstandigheden in de hele keten.

Ook maatschappelijke betrokkenheid staat centraal. Zo zijn we betrokken bij lokale initiatieven en steunen we vanuit Bruynzeel Keukens ‘Het Ronald MCDonald Kinderfonds’.    

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Het uitgangspunt van SDG11 is om steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. DKG draagt hier haar steentje aan bij door te focussen op duurzame productie en bouw.

Zo maakt DKG gebruik van duurzame materialen, afvalscheiding, zonnepanelen, groene stroom en LED verlichting. Ook hebben we niveau 3 op de CO2 prestatieladder behaald en niveau 4 op de MVO prestatieladder en bekijken we constant hoe we onszelf hier verder in kunnen ontwikkelen

Lees meer

DKG is maatschappelijk betrokken bij diverse initiatieven, zoals ook benoemd in SDG 08. Daarnaast kiezen we voor slimme en duurzame oplossingen in onze bedrijfsvoering en productie. Een voorbeeld hiervan is het project circulaire keukens, waar dieper op in wordt gegaan bij SDG 12. Door zaagoptimalisatie beperken we afvalstromen zoveel mogelijk. Ook onze slimme logistiek draagt bij aan de duurzame doelstellingen binnen DKG.

Bij de verbouwingen van onze Bruynzeel winkels kiezen we zoveel mogelijk voor het gebruik van duurzame materialen. Winkels zijn daarnaast gevestigd op strategische plekken, toegankelijk voor iedereen. Het nieuwbouw kantoorpand van DKG dat in de komende jaren gerealiseerd wordt, wordt duurzaam gebouwd, waarbij we een gezonde en veilige werkomgeving creëren voor al onze collega’s.

DKG werkt aan de keuken van de toekomst: een keuken opgebouwd uit- en met alternatieve en duurzame materialen en de nieuwste technologieën op het gebied van apparatuur. Deze keuken is te aanschouwen in het DKG Inspiration Centre dat medio 2020 wordt geopend. 

SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Vanuit de DKG groep werken we aan verantwoorde vormen van consumptie en productie. Hierbij focussen we op het beperken van afval via preventie, vermindering, recyclen en hergebruik.

Lees meer

Van afvalstroom naar waardestroom
Een voorbeeld van een project waarmee we bijdragen aan dit doel, is het hergebruiken van oude keukens. Wat voorheen afval was voor ons, zetten we nu in om een nieuwe waardestroom te creëren. Zo wordt het spaanplaat van oude keukens omgezet in nieuw spaanplaat, waar wij weer nieuwe keukens van produceren. Lees hier meer over het project circulaire keukens. Fabrieksafval wordt zoveel als mogelijk gescheiden via onze afvalverwerker Greenwaste duurzaam verwerkt.

Milieukeurcertificaat
Daarnaast voldoen we aan zeer strenge eisen op het gebied van materialen, productiewijze en latere demontage. Onze Atlas keuken heeft als enige keuken in de Benelux al meer dan 15 jaar het Milieukeurcertificaat: een certificaat waarvan de eisen zelfs bovenwettelijk zijn.

Samenwerkingen in de keten
DKG streeft een intensieve ketensamenwerking na om duurzaamheidsdoelen te behalen. Niet alleen met klanten en leveranciers, maar ook door te participeren in projecten met CBM (branchevereniging meubelen) om MDF afval duurzaam te recyclen. Verder werkt DKG met vele andere partijen samen om duurzaamheidsdoelen te realiseren en heeft zij het grondstoffenakkoord ondertekend met als doel een volledig circulaire economie in 2050.

Met de aanschaf van de Nairobi bottle doneerde DKG aan Stichting Join the Pipe, een stichting die de plastic soup bij de bron aanpakt.

SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Integreren van maatregelen in de gehele organisatie
We integreren maatregelen inzake klimaatverandering in beleidslijnen, strategieën en planning. Daarbij is bewustwording cruciaal: doordat we onszelf bewust zijn van de impact van klimaatverandering en hoe we dit kunnen voorkomen, kunnen we hier gericht naar handelen.

Lees meer

Allereerst zorgen we voor een minimale impact van onze bedrijfsvoering op het milieu. Vanaf 2017 is de CO2 Footprint van DKG gereduceerd en overige CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door middel van de initiatieven van Trees for All en Climate Neutral Group. Hierdoor is ons productieproces sinds 2017 CO2 neutraal.

Initiatieven tot klimaatactie komen ook voort vanuit samenwerkingspartners en klanten/opdrachtgevers: het motiveert ons om onze producten nog meer te verduurzamen en het impact op de keten in het geheel te verkleinen. Denk hierbij ook aan samenwerkingen zoals benoemd in SDG 12.

SDG 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Lees meer

Het belangrijkste materiaal dat gebruikt wordt bij het produceren van keukens, is hout. Het spaanplaat dat we gebruiken is voor een groot deel circulair. Voor meer dan 65% bestaat spaanplaat uit gerecycled materiaal (bijvoorbeeld van oude keukens). 15 tot 20% is zaagsel en de overige 15 tot 20% bestaat uit resthout, kromhout of ander virgin hout dat nergens anders in de industrie verwerkt kan worden. Op deze wijze zorgen we ervoor dat het basismateriaal van ons product

Bij productontwikkeling binnen DKG staat duurzaamheid met stip bovenaan. We kijken niet alleen hoe het product aan het einde van de levensduur zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kan worden, maar ook hoe duurzaam dit product geproduceerd kan worden. Het productcertificaat op onze Atlas keuken voldoet aan bovenwettelijke eisen.

Op verzoek verstrekken we keukens met het FSC label. Op deze manier weten wij zeker dat we hout uit verantwoord beheerde bossen verwerken. FSC®hout wordt ecologisch geproduceerd volgens de regels van het Forest Stewardship Council®.

SDG 17: Partnerships

Partnerships gaan verder dan alleen partnerships in de keten waar wij mee te maken hebben. Binnen DKG kijken we ook hoe we globaal iets kunnen betekenen door middel van partnerships. Een groot voorbeeld hiervan zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in het bijzonder betrekking hebben op ontwikkelingslanden.

Lees meer

Met het compenseren van onze CO2 uitstoot kunnen we de economische positie van de bevolking in de buurt van het Kibale National Park in Oeganda verbeteren en hen managen in het zelfstandig werken in de kwekerijen.

Als keukenleverancier zijn we actief op de Indiase markt. Door hier met lokale partners en keukendealers te werken, kunnen we deze markt bedienen. Lokale inwoners worden door onze DKG Campus getraind in het verkopen van keukens, het maken van technische tekeningen, het verwerken en plaatsen van keukens. Verder investeren we in India in windenergie: we investeren in het laten draaien en het onderhoud van windmolens in diverse afgelegen gebieden in India. De lokale bevolking in omliggende dorpen kunnen nu zelf energie opwekken, zonder CO2 uitstoot.

Verder staan vier andere Sustainable Development Goals bij DKG hoog op de agenda. Graag lichten we toe welke stappen we hierin al hebben gemaakt. 

De vier Sustainable Development Goals waar DKG Groep een bijdrage aan levert/ heeft geleverd

 

SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door.

Lees meer

Op lokaal niveau zorgt DKG voor werkgelegenheid, voornamelijk in de regio West-Brabant. Met een fabriek en hoofdkantoor gevestigd in Bergen op Zoom, behoort DKG tot een van de grootste werkgevers in regio Bergen op Zoom. De bijdrage aan lokale werkgelegenheid in de regio West-Brabant resulteert in welvaart en welzijn in deze regio.

DKG compenseert uitstoot van CO2 door deel te nemen aan Trees for All. In Oeganda wordt gezorgd voor herstel en bescherming van Kibale National Park. Dit project heeft ook effect op de inwoners van deze regio: zij vergaren extra inkomsten die voortkomen uit het project, waarmee ze beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Een goede gezondheid verzekeren en welvaart promoten voor alle leeftijden. Daar staat het derde doel van de Sustainable Development Goals voor. Binnen DKG kijken we hoe we de werkzaamheden binnen onze organisatie zo vorm kunnen geven, dat men dit goede gezondheid kan uitvoeren.

Lees meer

Dit doen we onder meer door job rotation: taakroulatie waardoor men niet altijd hetzelfde werk uitvoert. Ook elimineren we zwaar werk.

Verder vinden we het belangrijk om collega’s te stimuleren om ook zelf aan hun gezondheid en welzijn te werken. Daarom hebben we een fietsplan ingevoerd én kan men een deel van de kosten voor de sportschool declareren. Met het werkfruit dat we gratis aanbieden, geven we collega’s de mogelijkheid om elke dag de benodigde vitamines binnen te krijgen.

SDG 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Binnen DKG vinden we dat iedereen levenslang moet kunnen leren en het onderwijs ook van een hoge kwaliteit moet zijn. Zodra er nieuwe collega’s aangenomen worden, ondergaan zij een intensief leertraject om kennis te maken met onze organisatie en het vak. In onze wervings- en selectieprocedure staan we daarom ook open voor mensen die nog geen ervaring hebben in de keukenbranche: we leiden ze graag zelf op om zo expert te worden in het vak.

Lees meer

Daarnaast hebben we onze eigen online leermodule ontwikkeld: de DKG Campus. Elke collega heeft toegang tot deze campus en kan hier trainingen volgen. Trainingen passend bij het vakgebied dat zij uitvoeren, maar ook trainingen die zij willen volgen uit persoonlijke interesse.

In 2020 is DKG de samenwerking aangegaan met ROC Tilburg: hierin bieden zij schoolverlaters en zij-instromers een betaalde opleiding tot keukenmonteur mét baangarantie.

Buiten de grenzen van Nederland streeft DKG kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren op diverse manieren na.

Zo trainen we binnen DKG International, een tak van onze organisatie die actief is in het Midden Oosten, Noord Afrika, India, Spanje en Malta, lokale bevolking om keukens te engineren, verkopen, monteren en service uit te voeren. Verder verstrekken we zoveel als mogelijk licenties voor onze DKG Campus in de andere landen waar we actief zijn.

Met onze (eenmalige) donatie aan stichting REAP (Reach Education Action Programme) dragen we bij aan educatie voor kinderen in India. Verder leveren we een bijdrage aan Project Junior High School in Sunyani in Ghana. Op deze wijze krijgen deze kinderen goed onderwijs en kans op een betere toekomst.

SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Duurzame energie kunnen we halen uit natuurlijke bronnen als water, wind en zon.

Op dit moment hebben we het dak van onze keukenfabriek 2300 m2 aan zonnepanelen, waarmee we een deel van onze eigen energie opwekken. Medio 2020 breiden we het aantal zonnepanelen uit met nog eens 10.000 zonnepanelen.

Lees meer

Daarnaast werken we samen met de Climate Neutral Group. We compenseren de uitstoot van CO2 door te investeren in een duurzaam klimaatproject dat natuurlijke bronnen ook in andere landen beschikbaar maakt. Een voorbeeld hiervan is een windmolenproject in India. Hiermee scheppen we ook mogelijkheden voor de lokale bevolking.

Bruynzeel Keukens b.v. Hoofdkantoor: Drebbelstraat 7 4622 RC Bergen op Zoom 0164 - 285000 www.bruynzeelkeukens.nl contact@bruynzeelkeukens.nl